Seniorenraad Borsele

Welkom op de site van de Seniorenraad Borsele.

Via deze site kunt u zien wat de Seniorenraad doet en waar hij voor staat. 
De Seniorenraad is een officiële adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders. Deze raad geeft – gevraagd en ongevraagd – adviezen over het te voeren algemeen beleid vanuit de positie van de ouderen. Ook adviseert hij ten aanzien van voorzieningen speciaal voor ouderen, bijv. huisvesting en zorg voor ouderen

Dit omdat:

  • een kwart van de gemeente Borsele bestaat uit senioren
  • de gemeente hecht aan meedenken en meedoen
  • de senioren zelf het beste weten wat goed voor hen is
  • activiteiten moeten aansluiten bij de wensen van de senioren
  • ook ouderen die het niet meer zelf kunnen een stem moeten hebben
  • de inbreng van ouderen niet vrijblijvend mag zijn

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben betreffende deze site dan kunt u mailen naar  info@seniorenraadborsele.nl

Aanstaande activiteiten