De Seniorenraad bestaat uit 9 vaste leden 
 3 zetels worden ingevuld door de gezamenlijke ouderenbonden
• 2 zetels voor de gezamenlijke ouderensociëteiten
• 4 zetels op persoonlijke titel

De leden worden voor 4 jaar benoemd.

Iedereen kan in principe zitting nemen in de Seniorenraad. De enige voorwaarden zijn dat men woonachtig is in de gemeente Borsele en de leeftijd bereikt heeft van 55 jaar. Er is een profielschets opgesteld waaraan te zien is wat er verwacht wordt van een lid van de Seniorenraad.

Wel geldt dat 5 leden worden voorgedragen door de ouderenbonden en ouderensociëteiten De deelnemers op persoonlijke titel solliciteren bij de Seniorenraad nadat de vacature is vermeld in de Borselse Bode.

Leden die op dit moment zitting hebben in de raad zijn:

leden
namens de 3 ouderenbonden – Dhr. W.J. Vinke
– Mevr. W. Uitman
– Mevr. I. Steenbok van Weezel
 KBO
ANBO
PCOB
namens de ouderensociëteiten – Mw. A.C.M. Pekaar-Boonman
– Dhr. P.J. de Smidt
 

 

op persoonlijke titel
– Dhr. J.Th. Collignon
– Mw. C. Vermuë-Traas
– Dhr. J. Verburg
– Dhr.H. Vermeulen