De Seniorenraad dient de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen in de gemeente Borsele te bevorderen.

Het volwaardig deelnemen van ouderen aan de samenleving is hierbij het uitgangspunt.
Naast een adviserende taak richting college van B&W heeft de Seniorenraad ook een uitvoerende taak.

Haar taak is gebaseerd op:
• De adviescommissie volgens artikel 83,84 en 165 van de Gemeentewet
 Het reglement Seniorenraad Borsele 2010
• Het convenant met de Gemeente 2007

Het huidige takenpakket omvat:
• Beleidsadvisering aan het college
• Bevorderen, coördineren en organiseren van activiteiten
• Verlenen van subsidie aan ouderenactiviteiten
• Voorlichting geven
• Bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties \ onderhouden en leggen van contacten met organisaties e.d. buiten de gemeente, die van belang zijn voor het ouderenbeleid in Borsele

Jaarlijks maakt de Seniorenraad een werkplan met een begroting. De resultaten van de activiteiten zijn te vinden in het jaarverslag.