De taak van de Seniorenraad wordt uitgevoerd

1. tijdens de vergaderingen
2. in werkgroepen en projectgroepen
3. d.m.v.afvaardiging in diverse overlegstructuren

 
1. De vergaderingen van de Seniorenraad,
Ongeveer 6 x per jaar vergadert de Seniorenraad. De vergaderingen zijn openbaar .

De Seniorenraad kiest een voorzitter en vice-voorzitter.

De Raad wordt ondersteund door een gemeentelijke adviseur en door het gemeentelijke welzijn- en ouderenwerk. Het secretariaat van de Seniorenraad Borsele is gevestigd in het VrijwilligersHuis in ‘s-Gravenpolder, tel. 0113-311 95

 

2. Werkgroepen en projectgroepen
De werkgroepen houden zich bezig met: 
• sociaal-culturele activiteiten voor ontspanning en ontmoeting. 
• educatieve activiteiten 
• wonen en zorg 
• communicatie/pr
De werkgroepen worden versterkt door mensen van buiten de Seniorenraad. Iedere senior uit Borsele kan zich hiervoor aanmelden.

In samenwerking met de Gemeente Borsele zitten leden van de Seniorenraad in projectgroepen zoals;
• kijken achter de geraniums (zie projectplan + eindverslag?)
• seniorendebatten (zie projectplan + eindverslag?)

 
3. Afvaardiging in diverse overlegstructuren.
Leden van de Seniorenraad zijn afgevaardigd in diverse overlegstructuren, zoals de
• WMO raad
• Cliëntenraad Sociale Zaken
• Projectgroep senioren huisvesting
• Regionaal overleg Seniorenraden
• Sportraad Borsele
• “4 mei herdenking” in samenwerking met de Jongerenraad