Inleiding:

De digimaatschappij rukt snel, heel snel op. Steeds meer worden we geconfronteerd met automatisering op velerlei gebied. Contact maken met  instanties moet steeds meer via een elektronisch formulier.

Hoewel er veel cursussen gegeven worden om ook “digibeten wegwijs te maken in het gebruik van computers is er toch een groep die buiten alle ondersteuningen in het gebruik van computers dreigen te vallen. Dit is de groep die, om allerlei redenen, op geen enkele wijze deel neemt aan de digitale maatschappij. Toch worden ook zij steeds meer geconfronteerd met het computertijdperk.

Daarom willen we proberen ouderen die nog geen kennis gemaakt hebben met het computertijdperk maar er wel mee geconfronteerd worden kennis te laten maken met het digitale tijdperk. Na deze kennismaking kunnen zij de cursus “Klik en Tik” te volgen.

De opzet is dat een vrijwilliger met een laptop op bezoek gaat bij de belangstellende. Samen nemen zij de behoefte van de cliënt door. De laptop blijft achter bij de leerling om te oefenen. De frequenties van de bezoeken bepalen de vrijwilliger en de student in overleg maar is minimaal 1 x per week, gedurende maximaal 3 weken.

Er zijn wel enige voorwaarden:

  • Zij moeten inwoner zijn van de gemeente Borsele
  • Ouder zijn dan 55 jaar
  • Geen enkele ervaring met computers
  • Bereid zijn om zich verder te bekwamen door de cursus “Klik en Tik” te volgen

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Weet u iemand die op weg geholpen wilt worden op de digitale weg geef u dan op bij

het Vrijwilligershuis tel: 0113 – 311999 of per email info@borsele.nl