MANTELZORG WERKT ALS WE ALLEMAAL ONS STEENTJE BIJDRAGEN
VrijwilligersHuis Borsele is per 1 januari gestart met een innovatief project om werkgevers en werknemers in de gemeente te ondersteunen in de combinatie werk en mantelzorg. Doel is om de bekendheid en de bespreekbaarheid van oplossingen, op de werkvloer én daarbuiten, te verhogen. Werkgevers die meedoen worden beloond.

Met het project wil het VrijwilligersHuis werkgevers en werknemers informeren over de mantelzorgondersteuning die zij kunnen bieden. Ook zijn er oplossingen die werkgevers en werknemers samen kunnen vinden. In samenwerking met stichting Werk & Mantelzorg biedt het VrijwilligersHuis werkgevers kosteloos voorlichting, workshops, advies en begeleiding aan.

Werkgevers Borsele beloond Op dit moment doen er zeven Borselse werkgevers mee aan dit project, waaronder de gemeente Borsele zelf. De deelnemende organisaties gaan aan de slag met het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk beleid. Ze worden in november 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij ook de wethouder aanwezig is, in het zonnetje gezet. Deze werkgevers krijgen die dag de landelijke Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’.

Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op? In Nederland hebben al vele organisaties de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ gekregen. Zij zien het belang van een goede werk privé balans. Als voordelen benoemen zij een lager ziekteverzuim en uitval en een hogere productiviteit, vitaliteit en tevredenheid. Ook heeft het een positief effect op hun imago en positie op de arbeidsmarkt.