Functieomschrijving

Om deel te kunnen nemen aan onze samenleving moeten vluchtelingen zo snel mogelijk Nederlands leren. Je krijgt alleen een taal onder de knie wanneer je veel oefent. Word jij voor een paar uur per week taalcoach van een vluchteling? Je oefent samen de taal om de taalvaardigheid te vergroten in brede zin (spreken, lezen, schrijven en luisteren). Taalcoaching gebeurt doorgaans aanvullend op taallessen die elders gevolgd worden.

Functie-eisen

* Je bent één of twee uur in de week beschikbaar
* Affiniteit met de doelgroep
* Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
* Kennis van de lokale samenleving en regelgeving
* Computervaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

* Interne opleiding en trainingen
* Deskundige begeleiding van een teamleider
* Reis- en onkostenvergoeding
* WA- en ongevallenverzekering
* Vrijwilligerscontract


Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland locatie de Bevelanden
T.a.v. Shamara Wannee
Westsingel 58-01
4461DM Goes

swannee@vwzld.nl

0113-820211